"PsychoAsthetik I" Tapete, Elektrokabel, Lampen und Steckdosen
SchauFenster, Berlin 2011
psycho1
psycho4
psycho3
psycho5